Screeningové testování žáků 31. 1. 2022

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

v pondělí 31. 1. 2022 vstupuje v platnost nový pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V té souvislosti bude udělena výjimka z povinného testování ve školách žákům a zaměstnancům, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Žádáme Vás proto, abyste škole poskytovali certifikáty o prodělané nemoci za účelem ověření rozhodného data laboratorně potvrzeného PCR testu kvůli zadání do systému.

Děkujeme za spolupráci.

Eva Rambousková, zást. ředitele pro I. stupeň


Dalši příspěvky