Rozšířená výuka matematiky 2021/2022

pro rodičepro žáky

Pro rok  2021/2022 do VI. třídy s rozšířenou výukou matematiky  byli  zařazeni tito žáci :\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Pořadí Registrační číslo
1. 5
2. 11
3. 34
4. 30
5. 22
6. 45
7. 3
8. 14
9.-11. 6
9.-11. 40
9.-11. 13
12.-14. 15
12.-14. 47
12.-14. 53
15. 33
16.-19. 17
16.-19. 28
16.-19. 4
16.-19. 8
20.-21. 44
20.-21. 10
22. 19
23. 26
24.-26. 54
24.-26. 39
24.-26. 23
27. 21
28. 46

\r\nŽáci jsou seřazeni dle dosažených výsledků zařazovací písemné zkoušky. Žáci, kteří své číslo zapomněli či ztratili, se mohou obrátit na p.zástupkyni Čihařovou, která jim přidělené číslo sdělí.\r\n\r\nZpráva pro rodiče :\r\n\r\nCelkový počet zařazených žáků do mat.třídy je 26, dva žáci z úspěšných byli přijati dodatečně na gymnázium\r\n\r\nRodiče všech zařazených žáků do matematické třídy odevzdají závaznou přihlášku žáka, ve které potvrzují souhlas s přijetím do matematické třídy.\r\n\r\nPoté obdrží „Rozhodnutí ředitele školy o zařazení“ do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky, které jim bude vydáno při nástupu do matematické třídy 1.9.2021.\r\n\r\nŽáci, kteří nebyli zařazeni do matematické třídy, budou rozděleni do dvou tříd „klasických“.\r\n\r\nRodiče všech žáků mohou oslovit p. uč. Šolcovou, která na vyžádání zašle rodičům bodové hodnocení výsledků e-mailem: solcova@zssutka.cz\r\n\r\n V Praze dne 15.6.2021    \r\n\r\nMgr.Dana Čihařová       \r\n\r\nzástupce ředitele


Dalši příspěvky