Rozdělení žáků 1. ročníku do tříd 1. A a 1. B

Novinkypro rodiče

Vážení rodiče,

ve školním roce 2021/2022 budou v 1. ročníku otevřeny 2 třídy.

Třídní učitelkou 1. A bude paní učitelka Mgr. Markéta Srpková, třídní učitelkou 1. B bude paní učitelka Mgr. Eva Rajtrová

Seznamy tříd obsahují pouze registrační čísla, která byla žákům přidělena při zápisu k základnímu vzdělávání. V případě ztráty či zapomenutí registračního čísla kontaktujte vedení školy (e-mail: rambouskova@zssutka.cz, telefon: 284 685 856 l. 35, 774 432 909).

Informace k zahájení školního roku budou zveřejněny v posledním srpnovém týdnu.

Přejeme Vám a Vašim dětem vydařené léto a těšíme se na shledanou v září!

Mgr. Eva Rambousková, zástupce ředitele pro I. stupeň

Seznam žáků 1. A (Mgr. Markéta Srpková) – registrační čísla

Seznam žáků 1. B (Mgr. Eva Rajtrová) – registrační čísla

 


Dalši příspěvky