PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinkypro rodiče

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

  

2.9.2019 –  do 15:00

 

od 3.9.2019

ranní družina – od 6:30

odpolední provoz do 17:00

 

 

Připomenutí pro žáky 2.,3.,4. tříd:

Kdo má zájem nyní navštěvovat ŠD, přinese lístek, kde bude zaznamenáno jméno dítěte, odchod ze ŠD, datum a podpis rodičů.

Zápisní lístky s odchody dětí budou doplněny až na třídní schůzce dne 11.9. 2019.

 

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky