Provoz školní družiny

Družinapro rodiče

3.9. 2018 – do 15.00

od 4. 9. 2018     

  • ranní provoz –  od  6.30
  • odpolední provoz –  do 17.00

 

 Žádám rodiče dětí, které jsou přihlášené do ŠD, aby dali dětem lístek, kde bude uveden datum, jméno dítěte, čas odchodu, s kým a podpis rodičů již 1. školní den.

Druhou stranu zápisního lístku, kde budou uvedeny odchody dětí na celý školní rok, je nutno vyplnit na třídních schůzkách.

 

Renata Fryčová

vedoucí ŠD


Dalši příspěvky