PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinkypro rodiče

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.9.2021

odpolední provoz – do 15:00

od 2.9.2021

ranní provoz – od 6:30

odpolední provoz do 17:00

Informace pro rodiče žáků 2.,3.,4. tříd:

Vážení rodiče,

žáci, kteří odevzdali na konci školního roku 2020/2021 vyplněný zápisní lístek a byla u nich provedena platba 1200 Kč, jsou přihlášeni na školní rok 2021/2022 do školní družiny.

Tito žáci ve středu 1. 9. 2021 předají paní vychovatelce písemnou zprávu, která bude obsahovat datum, čas odchodu žáka, s kým odchází, podpis rodičů.

Žádám Vás o dodržení odchodových časů školní družiny.

viz: vnitřní řád školní družiny

Děkuji a přeji příjemný začátek nového školního roku.

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky