PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinky

1.9.2020

odpolední provoz – do 15:00

od 2.9.2020

ranní provoz – od 6:30

odpolední provoz – do 17:00

Připomenutí pro žáky 2.,3.,4. tříd:

Žáci, kteří mají zájem navštěvovat školní družinu, předají paní vychovatelce písemnou zprávu o odchodech ze ŠD, s datem a podpisem rodičů.

Zápisní lístky žáků vyplní rodiče na třídní schůzce dne 9.9. 2020.

Rodiče žáků 2., 3. a 4., kteří již mají předplacenou školní družinu z roku 2019/2020 (1105 Kč), žádáme doplatit částku 95 Kč do 15. 9. 2020 na účet školy č. 100884093/0300.

Při elektronické platbě je nutno uvádět do zprávy pro příjemce – jméno žáka, třídu a variabilní symbol, který zůstává nezměněn (může být připomenut

na třídní schůzce).

Tím bude příspěvek 1200 Kč za školní družinu (na období září – prosinec 2020) vyrovnán.

Děkuji

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky