Projekt Den Země

DružinaGalerie

V průběhu celého měsíce dubna jsme se v naší družině zábavnou formou učili, jak můžeme naší Zemi pomoci.

Zjistili jsme, proč jsou pro nás důležití ptáci a hmyz v zahrádkách. Starší děti se pokusily postavit vlastní hmyzí hotel.

Naučili jsme se najít a rozpoznat medonosné byliny, první potravu pro včelky a čmeláky.

V jednom týdnu si každý dal malý úkol, který bude plnit. Většinou jsme šetřili vodou a elektřinou.

Ukázali jsme si, jak se třídí odpad a do kterého kontejneru co patří.

Poházené odpadky se nelíbily nikomu, proto jsme se rozhodli je vysbírat. Byli jsme překvapeni, že se nám podařilo nasbírat tři pytle. Zjistili jsme, že každý z nás může pro naši Zemi něco udělat a že někdy stačí opravdu málo – třeba neodhazovat odpad na zem.

 

Monika Maříková, Nikola Pátová, Barbora Nergerová


Dalši příspěvky