Potvrzení o uzavření školy – ošetřovné

Novinkypro rodiče

Žádost o potvrzení, obsahující jméno a rodné číslo dítěte, zasílejte na hospodarka@zssutka.cz

Pro uplatnění nároku na ošetřovné na další měsíce (pokud jste předchozí měsíc žádali) již nevyplňujete „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“, ale „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který po skončení kalendářního měsíce předáte zaměstnavateli.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz?inheritRedirect=true

Dana Bakulová, hospodářka školy


Dalši příspěvky