Postup při odevzdávání zápisového lístku

Novinkypro rodičepro žáky

 Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA!!!\r\n\r\nSvůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů. \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Termín odevzdání zápisového lístku na střední školu
obory bez jednotné přijímací zkoušky 23. června 2020
čtyřleté obory s maturitní zkouškou 23. června 2020
šestiletá a osmiletá gymnázia 24. června 2020

\r\nZápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.\r\n\r\nProti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání se nelze odvolat. Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu).  Pokud někteří přijatí uchazeči neodevzdali zápisový lístek, lze pak novým rozhodnutím přijmout ty uchazeče, kteří se umístili “pod čarou”.\r\n\r\nŽÁCI  5. A  7. ROČNÍKŮ\r\n\r\nPo přijetí na střední školu si zákonný zástupce neprodleně vyzvedne ve škole ZÁPISOVÝ LÍSTEK u výchovné poradkyně Marie Malimánkové.\r\n\r\nVe škole  vyplní  záhlaví ,  první tabulku a nechá si lístek potvrdit (tj.zaevidování, razítka, podpis ředitele školy, datum).\r\n\r\nK vyplnění bude potřeba adresa střední školy na kterou je přijat + její kód. Vyplněný a orazítkovaný lístek pak odnese na příslušnou střední školu.\r\n\r\nV ZŠ Na Šutce  pak rodič  odevzdá:  jméno, příjmení žáka, plnou adresu školy i se směrovacím číslem a poznámkou, zda je státní, či soukromá.\r\n\r\nZ organizačních důvodů  je pro vyzvednutí zápisového lístku  nejvhodnější doba 7.30 – 10.00 hodin.\r\n\r\n(V ojedinělých případech je možné se objednat e-mailem: malimankova@zssutka.cz)\r\n\r\nŽÁCI 9. ROČNÍKŮ\r\n\r\nVšichni žáci mají ZÁPISOVÉ LÍSTKY doma. Vyplní záhlaví + první tabulku a přinesou do školy pro potvrzení. Nutné je odevzdat jméno, příjmení, plnou adresu školy i se směrovacím číslem a poznámkou státní x soukromá.\r\n\r\nZ organizačních důvodů  je pro potvrzení zápisového lístku  nejvhodnější doba 7.30 – 10.00 hodin.\r\n\r\n(V ojedinělých případech je možné se objednat e-mailem: malimankova@zssutka.cz)\r\n\r\nMarie Malimánková


Dalši příspěvky