Pokyny pro prezenční výuku od 17. 5. 2021

Novinkypro rodičepro žáky

Pokyny pro prezenční výuku od 17. 5. 2021

Prezenční výuka je platná pro všechny ročníky I. a II. stupně bez rotace.

 Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00 hodin.

 Pro vstup žáků do školy budou využívány v čase 7:40 – 8:00 tyto vchody:

 a. Hlavní vchod: ranní ŠD + žáci II. stupně

 b. Vchod TV: 1.A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 4. A, 4. B

 c. Vchod ŠD (suterén):  3.B, 3. C, 5. A, 5. B, 5. C

 Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou roušku po celou dobu pobytu v areálu školy.

 1. – 7. ročníky: Vyučování dle běžného rozvrhu.

8. a 9. ročník: V pondělí zrušeno odpolední vyučování, výuka bude probíhat od 8:00 do 13:30 hodin se zařazením předmětů do 6. vyučovací hodiny – viz režim rotační výuky.

Výjimka 7.A, 8.C:

Výuka pondělí 6. vyučovací hodinaŠJ a NJ:

17. 5. sudý týden 7.A má výuku 6. vyučovacích hodin do 13:30

23. 5. lichý týden 7.A má výuku 5. vyučovacích hodin do 12:35

17.5. sudý týden 8.C má pouze 5. vyučovacích hodin do 12:35

23.5. lichý týden 8.C má výuku 6. vyučovacích hodin do 13:30

Pokud nedojde ke změně opatření, bude výuka třídy 7. A, 8. C probíhat dle sudého a lichého týdne.

TESTOVÁNÍ platí pro všechny žáky pouze v pondělí, nebo v den nástupu žáka do školy v jiném dni. Testujeme dále antigenními testy.

 NETESTUJÍ SE ti žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali covid. Po uplynutí 90 dnů od nákazy je testování i pro tyto žáky opět povinné.

Školní jídelna

Plošně budou přihlášeny obědy všem žákům I. i II. stupně.

Ten, kdo nebude stravu odebírat, si musí oběd odhlásit běžným způsobem.

Je nutné, aby si rodiče řádně zkontrolovali, zda jsou správně přihlášené obědy dle jejich požadavků.

Výdej obědů bude přizpůsoben rozvrhu.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

12.5. 2021

 


Dalši příspěvky