Platba školní družiny

DružinaNovinkypro rodiče

Vážení rodiče,

prosím, aby platba školní družiny 1 800 Kč

(leden – červen) byla provedena do 19. 1. 2017.

Při platbě je nutné uvádět jméno žáka, třídu, školní družinu a variabilní symbol.

Děkuji

Fryčová Renata

vedoucí ŠD


Dalši příspěvky