Platba školní družiny

DružinaNovinkypro rodiče

Vážení rodiče,

žádám o uhrazení částky 1800 Kč za školní družinu (leden – červen)

do termínu 23. 1. 2019  na účet školy č. 100 884 093/ 0300.

Při elektronické platbě je nutno uvádět do zprávy pro příjemce – jméno žáka,

třídu a variabilní symbol.

 

Variabilní symboly jsou stále stejné. Děti dostaly ještě informaci na lístek.

 

Děkuji

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky