Písemná zkouška

Novinkypro rodiče

Písemná zkouška do matematické třídy

Součástí písemné zkoušky budou úlohy, jejichž obtížnost odpovídá učivu matematiky 5. ročníku, a několik logických úloh.

 

Doba zkoušky :

  • 45 minut
  •  60 minut pro žáky  s ind. vzdělávacími potřebami,  které mohou ovlivnit přijímací pohovory do mat.třídy.

 

Doporučení  o úlevách ped. poradny  přinesou pouze  žáci přicházející z jiných škol.

 

S sebou: psací a rýsovací potřeby, příp. pastelky.

 

Zkoušky se konají ve III. patře v učebnách výpočetní techniky a matematiky.


Dalši příspěvky