Organizace vyučování od 30.11.2020

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

v pondělí 30.11.2020 se opět mění způsob vyučování. Proto, prosím, věnujte pozornost níže uvedeným informacím a pokynům:

Od pondělí 30.11.2020 je vedle žáků 1. a 2. ročníku povolena nově stálá přítomnost žáků ve škole těchto tříd:

3.A, 3.B, 3.C

4.A, 4.B

5.A, 5.B, 5.C

9.A, 9.B a 9.C.

Pro tyto žáky končí výuka na dálku (distanční výuka) a platnost distančního rozvrhu.  Přecházíme na běžný prezenční způsob výuky ve škole podle rozvrhu, který platil před uzavřením školy. Jen u osmých a devátých tříd je z organizačních důvodu  zrušena  v pondělí odpolední výuka. Hodiny jsou ukráceny a přesunuty na šestou vyučovací hodinu. Žáci budou za vzděláváním docházet do školy pravidelně každý týden.

Přísnější hygienická pravidla stále vyžadují co nejnižší počet žáků ve škole, aby ohrožení nákazou bylo co nejvíce minimalizováno. Proto se žáci 6.,7.,a 8. tříd vracejí do školy ve zvláštním režimu.

Od 30.11.2020 přecházejí tito žáci na tzv. rotační výuku. Žáci těchto ročníků se  budou střídat po týdnech podle zvláštního rozdělení ve výuce prezenční (ve škole) a ve výuce distanční (na dálku doma)  podle tohoto rozvržení:

V týdnu od 30.11.2020  (lichý týden)  nastoupí na prezenční výuku do školy třídy 6.C, 8.A, 8.B, 8.C.  

Žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C budou v tomto týdnu vzděláváni na dálku podle upraveného distančního rozvrhu. Zůstávají doma.

V týdnu následujícím od 7.12. (sudý týden)  nastoupí na prezenční výuku do školy třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C.

Žáci  6. C, 8.A, 8.B, 8.C zůstávají doma – budou vzděláváni na dálku podle upraveného distančního rozvrhu.

Nově upravené prezenční rozvrhy  9. ročníků a  distanční rozvrhy 6.,7.,a 8. ročníků budou dnes rozeslány všem zákonným zástupcům těchto žáků a jsou také přiloženy níže.

Buďte zdrávi!

Zbyněk Drozda, ředitel školy

26.11.2020

 

Upravené distanční rozvrhy na lichý týden

6A

6B

7A

7B

7C

Upravené distanční rozvrhy na sudý týden

6C

8A

8B

8C

Rozvrhy prezenční výuky 9 ročníků

9A

9B

9C

 

 


Dalši příspěvky