Organizace 1. týdne 1. – 9. ročníky

Novinkypro rodičepro žáky

Organizace 1. týdne 2. – 9. ročníky

(1. ročník je uveden níže)

1.9. 2021

  • Vyučování bude probíhat pouze v rozsahu 1 vyučovací hodiny (8:00-9:15 hodin)
  • Provoz školní jídelny 10:30-12:00 hodin
  • Strava bude zajištěna pouze pro žáky, kteří budou mít přihlášen oběd již od 1. 9. 2021. V případě, že se dítě v den zahájení školního roku nebude stravovat, je nutné oběd odhlásit (e-mail: jidelna@zssutka.cz, tel.: 774 432 915)

2.9. 2021 – 3. 9. 2021

2. – 5. ročník 4 vyučovací hodiny (8:00 – 11:40 hodin)

6. – 9. ročník 5 vyučovacích hodin (8:00 – 12:35 hodin)

 Od 6. 9. 2021 bude vyučování zabezpečeno dle provizorního rozvrhu (zkušební týden).

Organizace 1. týdne žáků 1. ročníku

Středa 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku (třída 1. A – 7:50/třída 1. B – 8:10) – v případě příznivého počasí proběhne slavnostní pasování prvňáčků na zahradě školy

  • odchod do tříd s třídní učitelkou
  • třídní schůzka s rodiči žáků 1. tříd

Aktovky s sebou!

Žádáme rodiče, aby vstupovali do budovy školy s ochranným prostředkem dýchacích cest.

Doporučujeme, aby se slavnostního zahájení školního roku zúčastnili pouze zákonní zástupci.

Čtvrtek 2. 9. 2021, pátek 3. 9. 2021

2 vyučovací hodiny – výuka 8:00 – 9:40 hodin

2 vyučovací hodiny – relaxační program s paní učitelkou

Pondělí 6. 9. 2021 – středa 8. 9. 2021

3 vyučovací hodiny – výuka  8:00 – 10:45 hodin

1 vyučovací hodina – relaxační program s paní učitelkou

Čtvrtek 9. 9. 2021

4 vyučovací hodiny – výuka 8:00 – 11:40 hodin

 

 

 


Dalši příspěvky