Opatření školy během karantény

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

vývoj událostí spjatých s epidemií je rychlý a my na něj musíme aktuálně reagovat. Proto berte, prosím, na vědomí, že v době karantény bude provoz školy z preventivních důvodů maximálně utlumen. Učitelé pracují z domova, správní zaměstnanci na pracovišti nebudou.

Doporučujeme vyřizovat vše potřebné bez osobní návštěvy ve škole.

  1. Konzultace k vyučování na dálku mailem s učitelem daného předmětu. Mailové adresy učitelů najdete zde: https://www.zssutka.cz/ucitele/
  2. Žádosti o ošetřovné vyřizujte od 16.3.2020 raději elektronicky zde: hospodarka@zssutka.cz  Žádost o elektronické zaslání musí obsahovat jméno a rodné číslo dítěte.     

Pro případy, které nelze vyřídit jinak, než osobně,

jsou stanoveny úřední dny a hodiny od 16.3.2020 do 24.3..2020 takto:

 pondělí    9.00 do 12.00 hod.

středa      9.00 do 12.00 hod.

Vstup do školy bude umožněn jen do vestibulu.

V době návštěvy školy bude možné komunikovat se službou jen přes videohlásku, která je umístěna na pravé straně před vnitřní prosklenou přepážkou.

Pokud budete do vestibulu vstupovat bez ochranné roušky, zkontrolujte, zda před Vámi už někdo něco vyřizuje. V takovém případě raději počkejte venku.

Telefonický kontakt v úředních dnech:

Zbyněk Drozda, ředitel školy……….284 682 295

Daniel Černý, školník……………….284 688 241 linka 37

Přeji všem hodně zdraví.

Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky