Od pondělí 3.5. 2021 je pro II.stupeň zavedeno rotační vyučování

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,\r\n\r\nna základě rozhodnutí Vlády ČR bude od pondělí 3.5.2021  obnovena prezenční výuka pro žáky 2. stupně v rotačním režimu. Znamená to, že žáci určených tříd budou v daný týden docházet do školy na prezenční výuku, v navazujícím týdnu budou vzděláváni distančně.\r\n\r\nOd 3.5.2021 (sudý týden) se přijdou do školy učit tyto třídy 2.stupně:\r\n\r\n6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C a 9.C\r\n\r\nOstatní třídy 2.stupně v tomto týdnu zůstávají doma a vzdělávají se na dálku.\r\n\r\n Od 10.5. 2021 (lichý týden) do školy nastoupí tyto třídy:\r\n\r\n6.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B\r\n\r\nOstatní třídy 2. stupně v tomto týdnu zůstávají doma a vzdělávají se na dálku.\r\n\r\nToto střídání prezenční a distanční výuky dvou skupin tříd 2. stupně se bude do odvolání po týdnu pravidelně opakovat.\r\n\r\nVyučování bude probíhat podle běžných rozvrhů tříd s touto výjimkou –  je zrušena z provozních a personálních důvodů odpolední výuka 8.a 9.ročníků v pondělí, takže výuka bude probíhat od 8.00 do 13.30 hod.\r\n\r\nVe škole budou dodržována veškerá hygienická opatření, která vyplývají z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty jednorázovou chirurgickou rouškou, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci budou používat respirátor.\r\n\r\nManuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ nařizuje pravidelné testování, které bude realizováno vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den nástupu žáka k prezenční výuce mimo stanovené testovací dny.\r\n\r\nVzhledem k tomu, že by pro Vaše dítě mohlo být provedení testu z různých důvodů nejasné, doporučujeme před nástupem do školy projít společně instruktážní video. Vše bude připraveno tak, aby testování proběhlo v klidu, bez zbytečných obav. Testování proběhne za dohledu pedagogického pracovníka, který bude žáky v průběhu testování instruovat.\r\n\r\nPotřebné informace k testování jsou dostupné na webových stránkách:\r\n\r\nhttps://testovani.edu.cz/pro-rodice\r\n\r\nhttps://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (zde jsou k dispozici návodná videa k testování samoodběrem)\r\n\r\nProvoz školní jídelny je od  3.5.2021 pro žáky 2.stupně zajištěn.\r\n\r\nPlošně budou přihlášeni ke stravě žáci nastupující v týdnu od 3.5.2021.\r\n\r\nTen, kdo nebude stravu odebírat, si musí oběd odhlásit na webových stránkách strava.cz, e-mailem či telefonicky u vedoucí školní jídelny.\r\n\r\nV týdnu od 10.5.2021  budou plošně přihlášeni ke stravě žáci tříd, které přijdou do školy na prezenční vyučování.\r\n\r\nVýdej obědů bude přizpůsoben rozvrhu tříd – s ohledem na počet tříd přítomných ve škole bude upraven příchod žáků do jídelny tak, aby byla dodržena výjimečná hygienická pravidla.\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\npokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně nástupu Vašich dětí do školy, případně k testování žáků, zavolejte nebo napište.\r\n\r\nMgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n30.4. 2021\r\n\r\nhttps://www.zssutka.cz/rozvrhy/\r\n\r\n 


Dalši příspěvky