Obědy v době rotační výuky

Jídelnapro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

obědy jsou automaticky přihlášeny všem dětem, které budou přítomné ve škole  na prezenční výuce.

 Žáci, kteří se vzdělávají distančně  mohou oběd rovněž odebrat. Je však třeba si oběd vyzvednout u vchodu do kuchyně ze strany od silnice. Není třeba mít s sebou jídlonosiče, oběd bude vydáván pouze do jednorázových plastových nádob! Přihlášení odběru oběda v době distančního týdne je  potřeba předem domluvit s vedoucí ŠJ.

Ten, kdo stravu nebude odebírat, musí obědy odhlásit známým způsobem (www.strava.cz, e-mail: jidelna@zssutka.cz, tel.: 774 432 915).

Blanka Buberová, vedoucí ŠJ

tel. mob.: 774 432 915

email: jidelna@zssutka.cz

IČO: 604 618 45

Školní jídelna

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

Na Šutce 28/440

182 00, Praha 8 – Troja

 


Dalši příspěvky