Karanténa ve školní jídelně

JídelnaNovinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

bohužel Vás musím informovat o tom, že v příštím týdnu nejsme schopni zajistit obědy pro Vaše děti. Obědy budou všem strávníkům automaticky odhlášeny.

Od pondělí 1. 2. 2021 bude dočasně přerušen provoz školní jídelny, neboť paním kuchařkám včetně vedoucí školní jídelny byla Hygienickou stanicí hl. města Prahy nařízena karanténa pro rizikový kontakt s pozitivně testovanou pracovnicí.

Žákům ani pedagogům, kteří se v jídelně stravovali, nebyla nařízena žádná karanténní opatření. Při výdeji obědů byla dodržena veškerá hygienická pravidla (všichni žáci i zaměstnanci byli chráněni rouškami, dodržovali doporučenou vzdálenost, výdejní okno bylo chráněno krytem a školní jídelna byla po celou dobu provozu řádně větrána).

Prosíme Vás, připravte svým dětem dostatečně velkou svačinu, zvláště pokud jsou přihlášeny do školní družiny a ve škole tak budou i v odpoledních hodinách.

Máte-li možnost vyzvednout své dítě po vyučování, je toto řešení s ohledem na situaci vítáno.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

29.1. 2021 (15:40 hodin)


Dalši příspěvky