Jaké bylo odpoledne s rodiči 22. 11. 2018?

Jídelnapro rodiče
  1. listopadu 2018 bylo ve školní jídelně připraveno setkání pro rodiče, jejichž děti vyžadují dietní stravovací režim.

Setkání bylo z pohledu vedoucí školní jídelny velkým přínosem.

Dostavila se paní Bc. Iva Hájková – vedoucí koordinátorka místní Agendy 21, dále nutriční terapeutka Věra Stejskalová.

Paní kuchařky připravily ochutnávku bezlepkové stravy, ta rodičům velice chutnala. Vedoucí školní jídelny prezentovala suroviny, z  kterých jsou jídla včetně pochutin připravována.

Rodiče měli prostor na dotazy, v závěru se otevřela společná diskuze s pozvanými odbornicemi a s vedoucí školní jídelny.

Ze setkání byla patrna spokojenost rodičů, kteří připravovaná jídla chválí. Také dětem strava moc chutná.

Jsem ráda, že se mohu podílet na tak dobré věci.

 

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková


Dalši příspěvky