Informativní schůzka

Novinkypro rodiče

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první schůzku před zahájením školní docházky Vašich dětí.

Z hygienických důvodů se informativní schůzka bude konat ve dvou dnech, a to v pondělí 8. 6. 2020 od 16:30 hodin a ve středu 10. 6. 2020 ve stejném čase.

Pro zákonné zástupce žáků s registračními čísly 1 Ch – 20 až 35 Ch – 20 je určen termín pondělí 8. 6. 2020, pro zákonné zástupce žáků s registračními čísly 1 D – 20 až 36 D – 20 je určen termín středa 10. 6. 2020.

Obě setkání se uskuteční ve školní jídelně. Pro vstup do jídelny bude možné využít pouze hlavní vchod školy.

Ve vestibulu školy proběhne kontrola dokumentů (vždy od 16:15 hodin), které nebylo možné ověřit při podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Přineste si, prosím, s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Informativní schůzka bude zahájena v 16:30 hodin. V případě, že se nestihnete dostavit před zahájením schůzky, dokumenty zkontrolujeme po ukončení setkání.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Eva Rambousková

rambouskova@zssutka.cz


Dalši příspěvky