Informace školního metodika prevence

pro rodiče

Vážení rodiče, v zájmu o zdravé klima ve třídě a podporu dětí probíhají programy primární prevence realizované Životem bez závislostí a financované MHMP i v době distanční výuky.

S přáním příjemného dne

Mgr. Procházková Hana

Školní metodik prevence

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

prochazkova@zssutka.cz

tel.: +420 284 685 856, l. 33


Dalši příspěvky