Informace školní jídelny

Jídelnapro rodičepro žáky

* Ukončení stravného v červnu 2018

* Přeplatky, nedoplatky- čtěte !!

* Školní rok 2018/2019- informace

 

Vážení rodiče, vážení strávníci,

9. třída, zaměstnanci a ostatní kdo přechází na jinou školu, nebo odchází-  nezapomeňte

Vyzvedněte si v měsíci červnu v jídelně u p. vedoucí ODHLÁŠENÍ STRAVNÉHO pro rodiče. Dne 26. 6. 2018 (úterý) přinese strávník, který odchází odhlášení stravného podepsané s čipem (bude Vám vrácena záloha za čip a zrušené stravné od září 2018, následné vyřazeni z evidence strávníka). Přineste do okénka v jídelně vedoucí ŠJ.

Nedoplatky stravného – nezapomeňte vyrovnat NEDOPLATKY STRAVNÉHO do 15. 6. 2018″

V případě, že neodevzdáte odhlášení stravného nejdéle do 29.6.201 – bude  jídelna počítat, že máte zájem se nadále stravovat a budete nadále zařazeni v evidenci strávníka. V srpnu bude jídelna inkasovat stravné na září 2018. V září se automaticky načte stravné s přihlášením. Pokud stravné nezrušíte je povinnost strávníka stravné uhradit (provozní vnitřní řád školní jídelny).

vrácení přeplatku

V případě vrácení menšího přeplatku za stravné do výše 500 Kč. Vyúčtování může proběhnout na požádání hotově. Vrácení zálohy za čip pouze hotově. Nutný souhlas zákonného zástupce o předání hotovosti vašemu dítěti. V opačném případě bude jídelna zasílat na č.. Strávníka. Během měsíce července 2018- budou všem strávníkům vráceny přeplatky stravného. Nezapomeňte nahlásit do školní jídelny své aktuální a platné číslo bankovního účtu.

Nový strávník+ 1. třídy – souhlasy s inkasem.

V případě nového strávníka je potřeba doručit souhlas s inkasem a přihláškou ke stravování, aby mohlo být strženo inkaso v srpnu na září 2018. Inkaso je možné pouze u České spořitelny. V opačném případě se nic neděje, souhlas s inkasem dodáte v září 2018 a platbu uhradíte v srpnu na účet školní jídelny. Jídelna si strhne inkaso až od září na měsíc říjen 2018.

 

Školní jídelna není o prázdninách v provozu – vše možné vyřídit a domluvit s vedoucí školní jídelny do 29. 6. 2018.

Kontakt do školní jídelny webové stránky ZŠ- školní jídelna.

Vedoucí školní jídelny Kamila Šebíková


Dalši příspěvky