INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

DružinaNovinkypro rodiče

INFORMACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY

POSLEDNÍ DEN ŠKOLY 26.6.2020

Provoz školní družiny bude v pátek 26. 6. 2020 ukončen v 15:00 hodin.

Pro děti, které budou pokračovat ve školní skupině je zajištěn oběd (10:30 – 11:00).

V tento den jsou nastavené tyto časy odchodů:

1. V 8:45 hodin (po 1. vyučovací hodině)

2. V 11:30 hodin (po obědě)

3. V 15:00 hodin

Renata Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky