Informace pro rodiče žáků,

Novinkypro rodiče

Informace pro rodiče žáků, kteří chodí na tréninky mini přípravky SK Kometa od 14.00 hod.

Vážení rodiče,

zvážili jsme naše možnosti v eventuálním předávání dětí na minipřípravku SK Komety od 14.00 hod. rovnou ze školy, jak bylo před 11.3.2020 běžné.

Bohužel, není v personálních ani organizačních možnostech školy za současných mimořádných okolností toto zajistit.

Je tedy nutné si dítě dle oznámených časů odchodových vln ze školy vyzvednout a na mimoškolní aktivity SK Komety je samostatně přivést i odvést.

Pedagogický pracovník nemůže vodit žáky na volejbal odděleně po skupinách mimo nastavené časy odchodů ze školy. Vyloučen je i návrat dětí zpět do skupiny na odpolední činnost školy.

Intenzivně dezinfikovat dvakrát denně již používané prostory je pro nás už teď na hranici možného. Rozšířit využití dalších vnitřních prostor školy (tělocvičny, šatny, sprchy) není v našich silách. Převlékání v šatnách jsme museli zcela vyloučit.

Vážení rodiče, omlouváme se, ale v tomto vám zatím nemůžeme vyjít vstříc.

 

Zbyněk Drozda, ředitel školy

V Praze, 25.5.2020


Dalši příspěvky