Informace pro rodiče a žáky 9. ročníků

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

dovolujeme si  oznámit,  že v týdnu od 11.5.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků  9.ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky . Škola bude organizovat tyto vzdělávací aktivity podle dokumentu MŠMT ze 30.4.2020 „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Na základě potvrzené účasti Vašich dětí jsou vytvořeny tři skupiny po třídách: 9.A, B, C

a) Výuka bude probíhat každé úterý a čtvrtek ( zahájena tedy bude v úterý 12.5.2020 )

b) Vstup do školy bude umožněn v 7.40, vyučování začíná v 8:00 hod. a bude ukončeno ve 12.35 hod. (hodiny jsou stanoveny dle běžného vyučovacího dne).

c) Rozvrh je po oba dny stejný –  dvě hodiny ČJ a dvě hodiny Ma. Jedna hodina bude věnována případným individuálním konzultacím a třídnickým záležitostem .

d) Český jazyk vyučuje v 9.A  a 9.B – p. uč. Malimánková,  v  9.C – p.uč.Procházková.

e) Matematiku vyučují v 9.A a 9.C – p.uč .Ferenčíková ,  v  9.B p.uč.Šolcová.

f) Třídnickou hodinu povedou třídní učitelé.

g) Rozvrh hodin:

 

Úterý

Čtvrtek

1

8.00-8.45

2

8.55-9.40

3

10.00-10.45

4

10.55-11.40

5

11.50-12.35

1.skupina

9.A

Český jazyk

p.Malimánková

Český jazyk

p.Malimánková

Matematika

p.Ferenčíková

Matematika

p.Ferenčíková

Třídnická hodina

p.Stuartová

2.skupina

9.B

Matematika

p.Šolcová

 Třídnická hodina

p.Šolcová

Třídnická hodina

p.Šolcová

Český jazyk

p.Malimánková

Český jazyk

p.Malimánková

3.skupina

9.C

Matematika

p.Ferenčíková

Matematika

p.Ferenčíková

Český jazyk

p.Procházková

Český jazyk

p.Procházková

Třídnická hodina

p.Bartoš

 

h) V úterý 12.5. je nutné před vstupem do školy odevzdat třídnímu učiteli čestné prohlášení podepsané rodiči.

i) Omlouvání, vyzvedávání a předávání žáků se řídí dle běžných pravidel našeho školního řádu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Zbyněk Drozda, Mgr. Dana Čihařová

V Praze dne 6.5.2020

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení


Dalši příspěvky