Informace o zařazení nově přijatých žáků a žáků 6. ročníků

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

pro orientaci v zařazení žáků do nově vzniklých tříd 6. A, 6. B a 6. C, a dále žáků, kteří přestupují do naší školy z jiných základních škol, využijte informace zveřejněné ve vestibulu školy. Jmenný seznam žáků není možné zveřejnit v tomto prostředí (webové stránky).

Do třídy 6. A byli zařazeni žáci, kteří v minulém školním roce navštěvovali třídu 5. A, dále nově přijatí žáci.

Třída 6. B byla sestavena z žáků zařazených do třídy s rozšířenou výukou matematiky.

Třída 6. C byla sestavena z žáků, kteří v minulém školním roce navštěvovali třídu 5. B, dále nově přijatí žáci.

Informace je možné získat také u vedení školy (I. stupeň Mgr. Eva Rambousková, II. stupeň Mgr. Dana Čihařová).

 

  1. září 2020 budou nové žáky očekávat třídní učitelé ve vestibulu školy v 7:40 hodin.

Dalši příspěvky