Informace o vánočních prázdninách a o organizaci návratu žáků do školy 4.1.2021

Novinkypro rodičepro žáky

Informace o vánočních prázdninách a o organizaci návratu žáků do školy 4.ledna 2021

Vánoční prázdniny

Provoz školy v době dnů boje proti covidu (21. – 22.12.) a v době vánočních prázdnin (do 31.12.2020) bude omezen na úřední hodiny od 8.30 hod. do 12.30 hod. Činnost školní družiny a školní jídelny je zastavena.

 

Návrat do školy 4.ledna 2021

Pokud se nic závažného nestane, vrátí se děti do školy ve stejném režimu, jak ji opustily.

Od 4.ledna 2021 budou do školy chodit denně všichni žáci 1.stupně a devátých tříd.

Žáci šestých, sedmých a osmých tříd budou pokračovat v rotačním způsobu výuky (střídání prezenční a distanční výuky po týdnech).

4.ledna přijdou do školy žáci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, ostatní třídy 6. C, 8.A,8.B,8.C se budou vyučovat na dálku podle stanoveného distančního rozvrhu.

Školní družina bude v běžném provozu, včetně družiny ranní.

Školní jídelna vaří pro žáky přítomné ve škole i pro distančně se vzdělávající se (výdej do jídlonosičů).

Zavřená jsou vnitřní sportoviště školy (malá i velká tělocvična), venkovní školní hřiště je otevřeno maximálně pro šest lidí.

Buďte zdrávi.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

18.12.2020

 


Dalši příspěvky