Informace o personálních změnách

Novinkypro rodičeUčitelé

Informace o personálních změnách na II. stupni od 1.2.2019 –II. pololetí školního roku

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám oznámil, že ve II.pololetí školního roku 2018/2019 dojde k personálním změnám v obsazení předmětů Ma, Che, Fy na II.stupni naší školy.

Ze školy odchází paní učitelka Mgr. Kánská.

Pedagogický sbor doplnila nová kolegyně  –  paní učitelka Mgr. Irena Vargovčíková.

Protože došlo ke změnám souvisejících s aprobovaností p.učitelek našeho sboru, mění se od pololetí výuka Ma,Fy,Che takto:

P.učitelka Mgr. Zora Malina Matoušů bude vyučovat ve třídách: 8.A, B, C a 9.A, B chemii a matematiku v 5.B.

P.učitelka Mgr.Irena Vargovčíková bude vyučovat ve třídách: 6.A, B, 7.A,B, 8.C, 9.A fyziku a ve třídách 6.A, B matematiku.

Tato změna je platná od 1.2.2019 (respektive od pondělí 4.2.2019) . V souvislosti s touto změnou došlo k úpravě rozvrhu, o které byli žáci informováni.

Mgr. Zbyněk Drozda

ředitel ZŠ


Dalši příspěvky