Informace k provozu školy 13. 1. 2023

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

v pátek 13. 1. 2023 se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 koná volba prezidenta republiky.

Z provozních a organizačních důvodů bude v tento den zkrácena výuka.

1. – 5. ročník: Konec vyučování po 4. vyučovací hodině, provoz školní družiny bude zajištěn do 17 hodin.

6. – 9. ročník: Konec vyučování po 5. vyučovací hodině.

Některé třídy mají naplánovány vzdělávací aktivity mimo budovu školy – pokyny k organizaci včetně času ukončení akce Vám zprostředkují třídní učitelé či pověření organizátoři. V případě, že program třídy překročí časový plán výuky a žák se proto v tento den nebude stravovat ve školní jídelně, odhlaste prosím oběd (www.strava.cz, e-mail: jidelna@zssutka.cz, tel.: 774 432 915).

Děkuji za spolupráci.

Eva Rambousková, ředitelka školy


Dalši příspěvky