INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 2., 3., 4. TŘÍD

DružinaNovinkypro rodiče

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKŮ BUDOUCÍCH 2., 3., 4. TŘÍD

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

v tomto školním roce neproběhl z důvodu všech omezení zápis do školní družiny, a proto přicházíme s těmito informacemi:

  1. Ukazatelem, že máte nadále o ŠD zájem, bude uhrazení příspěvku za období měsíců září – prosinec ve výši 1 200 Kč na účet školy č. 100 884 093/0300 nejpozději do 20. 8. 2020.
  1. Jestliže nepožádáte o vrácení poplatku za ŠD z tohoto školního roku (březen – červen; částka 1 105 Kč je částkou poměrnou), bude automaticky poplatek převeden jako platba za ŠD na další školní rok 2020/2021.

Zbývajících 95 Kč uhradíte v průběhu podzimních měsíců.

  1. Vyplnění zápisního lístku a předání všech potřebných informací k provozu ŠD proběhne na 1. třídní schůzce v září 2020.

Jelikož se bude jednat o nový školní rok, stávající zápisní lístek nebude platný.

Z toho důvodu Vás žádáme, abyste paní vychovatelky písemně vyrozuměli o odchodu dítěte z družiny v dané dny, a to dle nastavených časů ŠD (datum, jméno dítěte, čas odchodu ze ŠD a podpis rodičů).

Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji hezkou dovolenou.

R. Fryčová, vedoucí ŠD


Dalši příspěvky