Informace k obnovení prezenční výuky od 12. 4. 2021 (rotace I. stupeň)

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,\r\n\r\nna základě rozhodnutí Vlády ČR bude obnovena prezenční výuka pro žáky I. stupně od 12. 4. 2021, a to v režimu rotace. Znamená to, že žáci konkrétních tříd budou v daný týden docházet do školy na prezenční výuku, v navazujícím týdnu budou vzděláváni distančně.\r\n\r\nOd 12. 4. 2021 (lichý týden) se přijdou do školy učit tyto třídy:\r\n\r\n1. A (tř. uč. Černá)\r\n\r\n1. B (tř. uč. Tlustá)\r\n\r\n3. B (tř. uč. Kloboučníková)\r\n\r\n4. A (tř. uč. Neradová)\r\n\r\n5. A (tř. uč. Srpková)\r\n\r\n5. C (tř. uč. Rajtrová)\r\n\r\nOstatní třídy I. stupně v tomto týdnu zůstávají doma a vzdělávají se na dálku.\r\n\r\n \r\n\r\nOd 19. 4. 2021 (sudý týden) do školy nastoupí tyto třídy:\r\n\r\n2. A (tř. uč. Drahokoupilová)\r\n\r\n2. B (tř. uč. Šípalová)\r\n\r\n 2. C (tř. uč. Klimešová)\r\n\r\n3. A (tř. uč. Janková)\r\n\r\n3. C (tř. uč. Nováková)\r\n\r\n4. B (tř. uč. Jarolímová)\r\n\r\n5. B (tř. uč. Zemanová)\r\n\r\nOstatní třídy I. stupně v tomto týdnu zůstávají doma a vzdělávají se na dálku.\r\n\r\nToto střídání prezenční a distanční výuky dvou skupin tříd I. stupně se bude do odvolání po týdnu pravidelně opakovat.\r\n\r\nŽáci II. stupně se budou nadále vzdělávat jen na dálku.\r\n\r\nVyučování bude probíhat dle platných rozvrhů, upraven bude provoz a výdej obědů ve školní jídelně a režim vyzvedávání dětí ze školní družiny.\r\n\r\nVe škole budou dodržována veškerá hygienická opatření, která vyplývají z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve škole zakryté dýchací cesty jednorázovou chirurgickou rouškou, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci budou používat respirátor.\r\n\r\nManuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ nařizuje pravidelné testování, které bude realizováno vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den nástupu žáka k prezenční výuce mimo stanovené testovací dny. O zajištění průběhu a organizaci testování budou detailně instruovány paní učitelky, za jejichž asistence budou děti testovány.\r\n\r\nVe výjimečných případech (u žáků 1., 2. a 3. ročníku) bude možná u testování asistence zákonných zástupců.\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\nvzhledem k tomu, že by pro Vaše dítě mohlo být provedení testu z různých důvodů nejasné, přijímáno s obavami z neznámého či strachem, že to bude nepříjemné a samo test nezvládne, doporučujeme před nástupem do školy projít společně instruktážní video, které Vaše dítě alespoň zprostředkovaně na testování samoodběrem připraví. Ujistěte své děti, že je v tom paní učitelky určitě samotné nenechají. Vše bude připraveno tak, aby testování proběhlo v klidu, bez zbytečných obav.\r\n\r\nPotřebné informace k testování jsou dostupné na webových stránkách: \r\n\r\nhttps://testovani.edu.cz/pro-rodice\r\n\r\nhttps://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole (zde jsou k dispozici návodná videa k testování samoodběrem)\r\n\r\nŠkolní jídelna zahájí provoz také od 12. 4. 2021. Plošně budou přihlášeni ke stravě žáci 1.A,B; 3.B; 4.A; 5.A, 5.C. \r\n\r\nTen, kdo nebude stravu odebírat, si musí oběd odhlásit na webových stránkách strava.cz, e-mailem či telefonicky u vedoucí školní jídelny.\r\n\r\nV sudém týdnu od 19. 4. 2021 budou plošně přihlášeni ke stravě žáci 2.A,B,C; 3.A,C; 4.B; 5.B.\r\n\r\n Výdej obědů bude přizpůsoben rozvrhu tříd – s ohledem na počet tříd přítomných ve škole nebude nutné zásadně krátit vyučování. Časový interval mezi výdejem obědů jednotlivých tříd bude dostatečný tak, aby se v jídelně nebo před jídelnou netvořily fronty.\r\n\r\nVážení rodiče,\r\n\r\npokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně nástupu Vašich dětí do školy, případně k testování žáků, zavolejte nebo napište.\r\n\r\n Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy\r\n\r\n7.4. 2021\r\n\r\nINFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021\r\n\r\npravidla pro 1 fázi otevírání škol\r\n\r\nleták pro rodiče\r\n\r\nleták pro žáky\r\n\r\ntestování žáků ve školách\r\n\r\nOchrana dýchacích cest\r\n\r\nManuál k provozu škol


Dalši příspěvky