Informace k hodnocení žáků

Novinkypro rodičepro žáky

Informace k hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019 – 2020

Vážení rodiče,

s blížícím se koncem školního roku Vám sděluji, že klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena ke dni 17.6.2020.

V klasifikaci bude zohledněna skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit Školní vzdělávací program pro tento školní rok. V závěrečném hodnocení žáka budou zohledněny podklady pro hodnocení získané ve II. pololetí v době, kdy nebyla zakázána osobní přítomnost žáků, tj. do 10. 3. 2020, a podpůrně také podklady získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.

 Nedostatek podkladů k hodnocení za II. pololetí bude řešit konkrétní vyučující s žáky, např. formou individuální konzultace ve škole, nebo prostřednictvím elektronické korespondence se zákonným zástupcem žáka a návrhem řešení.

Pedagogická rada se uskuteční 17. 6. 2020.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky