Dotazník pro žáky a rodiče naší školy

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

pro naši práci je důležité vědět, jak nás hodnotíte a vnímáte. Jednou z možností, jak může škola dostat co nejobsáhlejší zprávu o svých přednostech a slabinách, je rozsáhlý dotazník, kde se Vás podrobně ptáme na různé oblasti školního života. Dovolte, abych Vás poprosil o  vyplnění dotazníku „Klima školy pro rodiče“, kde budete moci odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování, učitelů, školních pravidel apod. Stejnou možnost mají i Vaše děti. Předpokládáme, že žáci 2. stupně si poradí sami, u menších dětí 1. stupně posuďte, prosím, jestli jsou schopné pochopit zadání a odpovědět.

 

Dotazník je připraven jako nabídka různých tvrzení o „Vaší“ škole, se kterými můžete vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas na následující pětistupňové škále:

Rozhodně souhlasím (ano; platí v naprosté většině případů)

Spíše souhlasím (spíše ano; více ano než ne; většinou ano)

Spíše nesouhlasím (spíše ne; více ne než ano; většinou ne)

Rozhodně nesouhlasím (ne; v naprosté většině případů neplatí)

Nevím (nemohu posoudit).

V závěru jsou dvě otevřené otázky, na které je možno odpovědět vlastními slovy.

 

Přístupové údaje obdrží Vaše děti s upozorněním v žákovské knížce.

Dotazník je možné vyplnit v elektronické podobě na portálu www.proskoly.cz  po zadání přístupových údajů, které Vaše dítě přinese vytištěné. (Heslo pro „kamaráda“, které je součástí vytištěného materiálu, slouží pro jiné účely.  Dotazník o klimatu školy pomocí tohoto přístupu není možné vyplnit.)

Po přihlášení se řiďte manuálem, který je k dotazníku přiložen.

 

Dotazník bude přístupný od 2. 12. 2019 do 20. 12. 2019 pro žáky 2. až 9. ročníků a jejich rodiče nebo zákonné zástupce.

Po jeho vyplnění a odeslání se k němu již nelze vrátit. Rodiče více dětí na naší škole mohou vyplnit dotazník vícekrát.

Výsledky jsou vyhodnocovány tak, aby nemohlo dojít k zneužití osobních dat respondentů.

 

Dotazníky jsou zpracovány automaticky mimo školu. Nikdo ve škole se nedozví, jak jste odpovídali právě Vy. Škola dostane výsledky hromadně, bez individuální specifikace.

 

Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

 

Zbyněk Drozda, ředitel školy.


Dalši příspěvky