Dodatečné zařazení žáka I. stupně

Novinkypro rodiče

Dodatečné zařazení žáka I. stupně do školní skupiny

Vážení rodiče,

v souvislosti s aktualizací pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020došlo k úpravě doporučení Skupiny žáků I. stupně:

Složení skupin je neměnné, avšak ředitel školy může (dle podmínek školy) zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně. Nesmí však být překročen maximální počet žáků ve skupině a dále musí být dodržena neměnnost složení skupiny.

V případě zájmu o účast dítěte ve vzdělávacích aktivitách (prezenční výuku) informujte vedení školy prostřednictvím paní učitelky třídní.

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy


Dalši příspěvky