Den otevřených dveří pro MŠ Na Přesypu

Novinky

V uplynulém týdnu jsme se po roce opět setkali s dětmi a paní učitelkami z nedaleké mateřské školy. Naši žáci 1. a 2. ročníků přijali své mladší kamarády s velkým očekáváním, paní učitelky připravily pěkný program tak, aby se mohli zapojit právě předškoláci.\r\n\r\nVyučování ve všech třídách bylo různorodé, děti poznávaly abecedu, prokázaly svoji šikovnost při výrobě vánočních dekorací a nakonec poznaly prostředí školní družiny.\r\n\r\nHudebně-dramatický program připravily děti a paní vychovatelky školní družiny.\r\n\r\nZávěrečný zpěv vánočních písní nám všem příjemně naladil sváteční atmosféru, děti vyzvaly k tanci i malé návštěvníky. Pro vzácnou návštěvu byly přichystány upomínkové dárečky.\r\n\r\nBudoucí prvňáčky provázely žákyně 9. ročníků.\r\n\r\nTěšíme se na další setkání v březnu a u zápisu do 1. ročníků!


Dalši příspěvky