Aktuálních informace MŠMT k provozu školy od 13. 9. 2021

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

podle aktuálních informací MŠMT k provozu škol od 13. 9. 2021 je potvrzeno, že k 10. 9. 2021 byla ukončena platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o povinnosti škol testovat žáky. Další testování žáků je zastaveno.                                                                                    V naší škole bylo třikrát testováno přibližně pět set žáků. U dvou žáků byl Ag test pozitivní. Oba žáci byli okamžitě izolováni, rodiče si je rychle odvezli domů.  Po kontrole PCR metodou mimo školu nebyla nákaza potvrzena ani u jednoho z nich. Žádná mimořádná hygienická opatření (karanténa žáka ani třídy) nebyla tudíž hygieniky nařízena.

Přesto nadále zůstávají z preventivních důvodů v platnosti zavedená pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest žáků ve škole. Roušku je povinné nosit ve společných prostorech budovy školy. V učebně při vyučování, kdy jsou žáci usazeni, mohou roušku odložit. Totéž platí pro všechny pedagogické pracovníky.

Pokud se nic nezmění, budeme minimálně do konce září dodržovat organizační opatření, která chrání děti před eventuálním šířením nákazy. Jde především o zachovávání homogenity třídních kolektivů (stejné složení žáků jedné třídy, při vyučování nemícháme žáky různých tříd, žáci se učí jen ve své kmenové třídě). V celé škole probíhá v průběhu vyučování a po jeho skončení dezinfekce učeben, chodeb, toalet s důrazem na hojně dotýkané kliky, madla, baterie apod.

Ve školní jídelně stále platí zvláštní rozvrh výdeje obědů tak, aby se najednou na obědě potkalo co nejméně tříd. Denně se dezinfikují stoly v průběhu výdeje obědů a odpoledne v rámci úklidu jídelny. Přísné hygienické předpisy enormně zatěžují organizaci výdeje. Po zkušebním provozu se ukázalo, že zatím nelze připravit na výběr dvě jídla – v nabídce je tedy jen jídlo jedno.

Vážení rodiče, děkuji za pochopení a trpělivost.

Buďte zdrávi.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

V Praze 13.9.2021

 


Dalši příspěvky