ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU

Novinkypro rodiče

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO 1.ROČNÍKU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28

pro školní rok 2023/2024

Registrační číslo                            Rozhodnutí ředitelky školy                   Kritérium

1 Ch – 23                                            Nepřijat                                                         5

2 Ch – 23                                             Přijat                                                              1

3 Ch – 23                                             Přijat                                                              1

4 Ch – 23                                             OŠD                                                                1

5 Ch – 23                                             Přijat                                                               1

6 Ch – 23                                             OŠD                                                                1

7 Ch – 23                                             Nepřijat                                                         5

8 Ch – 23                                             Přijat                                                              3

9 Ch – 23                                             Přijat                                                              1

10 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

11 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

12 Ch – 23                                           Nepřijat                                                         5

13 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

14 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

15 Ch – 23                                           Přijat                                                              2

16 Ch – 23                                           OŠD                                                               1

17 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

18 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

19 Ch – 23                                           Přijat                                                              3

20 Ch – 23                                           Přijat                                                              3

21 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

22 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

23 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

24 Ch – 23                                           OŠD                                                               1           

25 Ch – 23                                           OŠD                                                               1

26 Ch – 23                                           OŠD                                                                1           

27 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

28 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

29 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

30 Ch – 23                                           Přijat                                                              3

31 Ch – 23                                           OŠD                                                               1           

32 Ch – 23                                           OŠD                                                               1

33 Ch – 23                                           OŠD                                                                2

34 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

35 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

36 Ch – 23                                           OŠD                                                                1

37 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

38 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

39 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

40 Ch – 23                                           OŠD                                                               1

41 Ch – 23                                           Přijat                                                              1

1 D – 23                                               Přijata                                                            1

2 D – 23                                               Přijata                                                            3

3 D – 23                                               Přijata                                                            3

4 D – 23                                               Přijata                                                            3

5 D – 23                                               Přijata                                                            1

6 D – 23                                               Přijata                                                            1

7 D – 23                                               Přijata                                                            3

8 D – 23                                               Přijata                                                            3

9 D – 23                                               Nepřijata                                                        5

10 D – 23                                            Přijata                                                            1

11 D – 23                                            Přijata                                                            1

12 D – 23                                            Přijata                                                            1

13 D – 23                                            Přijata                                                            1

14 D – 23                                            Přijata                                                            1

15 D – 23                                            Přijata                                                            1

16 D – 23                                            Přijata                                                            3

17 D – 23                                            Přijata                                                            1

18 D – 23                                            Přijata                                                            1

19 D – 23                                            Přijata                                                            3

20 D – 23                                            Nepřijata                                                        5

21 D – 23                                            Nepřijata                                                        5

22 D – 23                                            Přijata                                                            3

23 D – 23                                             Přijata                                                            3

24 D – 23                                            Přijata                                                            3

25 D – 23                                            Přijata                                                            3

26 D – 23                                            Přijata                                                            3

27 D – 23                                            Správní řízení přerušeno                        1           

28 D – 23                                            Přijata                                                            1

29 D – 23                                            Přijata                                                            3

30 D – 23                                            Přijata                                                            1

31 D – 23                                            Přijata                                                            1

32 D – 23                                            Přijata                                                            1

33 D – 23                                            Přijata                                                            3

34 D – 23                                            Přijata                                                            1

35 D – 23                                            Přijata                                                            3

36 D – 23                                            Přijata                                                            1

 

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste pro zahájení školní docházky Vašeho dítěte zvolili právě naši školu. Velmi si toho vážíme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Abychom mohli co nejlépe připravit koncepci příštího školního roku a Vám následně postoupit informaci o zařazení dítěte do třídy, žádáme Vás o sdělení, zda Vaše dcera/Váš syn skutečně zahájí školní docházku v naší škole. Informaci zašlete prostřednictvím „návratky“, kterou jste obdrželi u zápisu, online dotazníkem (prokliknutím zobrazíte), nebo elektronickou poštou (kloboucnikova@zssutka.cz), a to nejpozději do 17. května 2023.

Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, neboť počet potvrzených nástupů ovlivní počet tříd i jejich kapacitu.

Informativní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční 7. června 2023 od 17 hodin.

 V Praze 2. 5. 2023

Mgr. Zuzana Kloboučníková

 zástupkyně ředitelky pro I. stupeň

tel.: 720 986 278

e-mail: kloboucnikova@zssutka.cz

 

 

 


Dalši příspěvky