Zásadní změny nástupu žáků do školy od 4.1.2021

Novinkypro rodičepro žáky

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace aktuálně změnila k horšímu, neplatí již původní předpoklad návratu žáků do školy 4. ledna tak, jak jsem oznamoval před vánočními prázdninami (celý první stupeň a devátý ročník prezenčně, 6.až 8.ročník rotačně).

Na základě nových informací k provozu škol se škola vrací do výrazného omezení prezenční výuky a znovuobnovení široké výuky distanční. (viz MŠMT “Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021“).

 

Od 4.1.2021 je povolena na základních  školách osobní přítomnost jen žákům 1. a 2. ročníků základních škol. Prvňáčci a druháci se tedy vracejí do školy, kde budou vzděláváni prezenčně.  Výuka prvních a druhých tříd bude nadále probíhat s dodržováním již zavedených hygienických pravidel. K nejzásadnějším patří povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Totéž platí pro zaměstnance školy i další osoby pohybující se ve  škole.

Školní družina bude pro žáky 1. a 2. ročníku v provozu v běžném režimu, včetně družiny ranní. Děti budou moci být v družině podle zápisního lístku.

Pro ostatní žáky (3. – 9. tříd) bude od 4.1.2021 opět zavedeno povinné vzdělávání distančním způsobem podle níže zveřejněného distančního rozvrhu on–line hodin.

V tomto období budou umožněny individuální konzultace žáků ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Z organizačních i hygienických důvodů bude této možnosti škola využívat jen v naléhavých případech v konzultačních hodinách konkrétních učitelů.

Zájmové kroužky se ve škole nekonají.

Školní jídelna bude od 4.1.2021 opět vařit. Stravování ve školní jídelně je zajištěno.

Ti, kteří vrátili zapůjčené tablety nebo notebooky, si je mohou opět ve škole příští týden  vyzvednout.

Buďte zdrávi.

Zbyněk Drozda, ředitel školy

29.12.2020

rozvrh 6A od 4.1.2021

rozvrh 6B od 4.1.2021

rozvrh 6C od 4.1.2021

rozvrh 7A od 4.1.2021

rozvrh 7B od 4.1.2021

rozvrh 7C od 4.1.2021

rozvrh 8A od 4.1.2021

rozvrh 8B od 4.1.2021

rozvrh 8C od 4.1.2021

rozvrh 9A od 4.1.2021

rozvrh 9B od 4.1.2021

rozvrh 9C od 4.1.2021


Dalši příspěvky