Результати позачергового набору учнів з України

Novinkypro rodiče

Výsledky zvláštního zápisu žáků z Ukrajiny

Результати позачергового набору учнів з України

Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28

pro školní rok 2022/2023

Registrační číslo/ Реєстраційний номер Rozhodnutí ředitele školy/ Рішення директора школи
1 UA-22 Přijata/ прийнято
2 UA-22 Přijata/ прийнято
3 UA-22 Nepřijata/ не прийнято
4 UA -22 Přijata/ прийнято
5 UA -22 Přijata/ прийнято
6 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
7 UA -22 Přijat/ прийнято
8 UA -22 Přijat/ прийнято
9 UA -22 Přijat/ прийнято
10 UA -22 Přijata/ прийнято
11 UA -22 Přijat/ прийнято
12 UA -22 Přijat/ прийнято
13 UA -22 Přijat/ прийнято
14 UA -22 Přijata/ прийнято
15 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
16 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
17 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
18 UA -22 Nepřijat/ не прийнято
19 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
20 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
21 UA -22 Přijata/ прийнято
22 UA -22 Přijata/ прийнято
23 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
24 UA -22 Přijata/ прийнято
25 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
26 UA -22 Přijata/ прийнято
27 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
28 UA -22 Nepřijat/ не прийнято
29 UA -22 Přijat/ прийнято
30 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
31 UA -22 Přijata/ прийнято
32 UA -22 Přijat/ прийнято
33 UA -22 Přijata/ прийнято
34 UA -22 Přijata/ прийнято
35 UA -22 Přijat/ прийнято
36 UA -22 Přijata/ прийнято
37 UA -22 Přijat/ прийнято
38 UA -22 Přijata/ прийнято
39 UA -22 Nepřijat/ не прийнято
40 UA -22 Nepřijata/ не прийнято
41 UA -22 Přijata/ прийнято

 

Рішення директора школи можна отримати в канцелярії школи з 11.07.2022 по 15.07.2022 з 8 до 13 години.

V Praze 7. 7. 2022

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

 


Dalši příspěvky