Školská rada

Volby do školské rady

Vážení rodiče, dne 31.12.2017 skončí mandát Školské rady, která byla v naší škole ustanovena po volbách v roce 2014. Školská rada v naší škole je tvořena zvoleným zástupcem rodičů (zákonných zástupců), zvoleným zástupcem pedagogů a jmenovaným zástupcem zřizovatele školy.

Dle volebního řádu pro volby členů školské rady jsem jako ředitel školy zmocněn zřídit přípravný výbor, který organizačně zajistí volby do naší školské rady.

Přípravný výbor je jmenován ve složení:

  • Mgr. Dana Čihařová (zssutka@zssutka.cz)
  • Mgr. Šárka Pelikánová
  • Bc. Petr Malknecht, Dis

Dovolte, abych touto cestou vyzval případné zájemce z řad rodičů o práci ve školské radě pro příští tříleté volební období.

Do školské rady se může za rodiče přihlásit každý zákonný zástupce našich žáků.

Přihlásit se lze písemně (i e-mailem) nebo osobně u zástupkyně ředitele školy Mgr.D.Čihařové (zssutka@zssutka.cz).

Písemně uveďte své jméno, příjmení, telefon, jméno vašeho dítěte a třídu, do které chodí.

Přihlášku své kandidatury lze podat do 15.11. 2017.

16.11.2017 bude zveřejněn seznam kandidátů.

V pondělí 18. prosince 2017 a v úterý 19.prosince 2017 se v budově Základní školy, Praha 8, Na Šutce 28 uskuteční na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu pro volby členů školské rady (příloha usnesení č.usn. RMC 634/2008 Rady Městské části Praha 8 ze dne 1. října 2008) volby do Školské rady této školy.

Volba člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne v době od 6:30 hodin do 15.15 hodin ve vestibulu školy.

V Praze, 3.11.2017

Mgr. Zbyněk Drozda, ředitel školy

Novinkypro rodičeŠkolská rada
the_title
Novinkypro rodičeŠkolská rada
the_title
pro rodičeŠkolská rada
the_title
pro rodičeŠkolská rada
the_title