Rozvrhy

1.A

Třídní učitelka: Mgr. Neradová Milada

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Čj

Prv

Út

Tv

Čj

 M

 Čj

St

Čj

M

Prv

Čt

M

Čj

Tv

Čj

Čj

Vv

Hv

 

1.B

Třídní učitelka: Mgr. Tlustá Jana

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Čj

Út

Čj

M

 Prv

 Hv

St

Tv

Čj

M

Čj

Čt

Čj

M

Vv

Čj

Prv

Čj

Tv

 

2.A

Třídní učitelka: Mgr. Srpková Markéta

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Prv

Čj

 Tv

Út

Čj

M

 Čj

 Pč

St

Čj

M

Prv

Čj

Čt

Čj

Tv

M

Vv

Čj

M

Čj

Hv

2.B

Třídní učitelka: Mgr. Šípalová Zdeňka

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Vv

 Čj

Út

Tv

Čj

 M

 Prv

St

Čj

M

Čj

Hv

Čt

Čj

M

Prv

 Čj

Čj

M

Tv

Čj

2.C

Třídní učitelka: Bc. Rajtrová Eva

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Prv

Čj

Út

Čj

M

 Hv

 Čj

St

Čj

M

Čj

Tv

Čt

Čj

M

Vv

Tv

Čj

M

Prv

 Čj

 

3.A

Třídní učitelka: Mgr. Černá Jaroslava

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

Aj

M

Čj

Prv

Út

Čj

M

Tv

 Aj

Čj

St

Čj

M

Prv

Vv

Čt

Čj

M

Aj

Hv

Prv

Tv/Pč

Čj

M

Čj

Pč/Tv

 

3.B

Třídní učitelka: Klimešová Lenka

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Aj

Čj

M

Čj

 Prv

Út

Vv/Aj

Vv/Pč

 Čj

 Tv

M

St

Hv

Čj

M

Prv

 Čj

Čt

Aj/Vv

Pč/Vv

Čj

M

 Čj

Aj

Tv

Čj

M

 Prv

4.A

Třídní učitelka: Mgr. Drahokoupilová Karla

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Přír.

Čj

 Tv-Pl

Út

Čj

M

 Aj

 Vl

 Tv

St

Čj

M

Čj

Aj

 Pč

Čt

Tv

Čj

M

Vv

Čj

Aj

M

Přír.

 Hv

 

4.B

Třídní učitelka: Mgr. Čížová Jana

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Přír.

Čj

Tv-Pl

Út

Čj

 Aj

 M

Hv

St

Čj

M

Vl

Aj

Tv

Čt

Čj

M

Přír.

Vv

Čj

Aj

M

Čj

Tv

5.A

Třídní učitelka: Mgr. Janková Kristýna

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Přír.

Info

 Aj

 Tv

Út

Čj

M

 Vl

 Pč

 Čj

St

Aj

M

Přír.

Čj

 Hv

Čt

Čj

Aj

Tv

M

 Čj

Čj

M

Vv

 Čj

5.B

Třídní učitelka: Mgr. Kloboučníková Zuzana

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

M

Čj

Aj

Přír.

 Info

 Čj

Út

M

Aj

 Čj

 Přír.

 Čj

St

Tv

M

Čj

 Čj

Čt

Čj

M

Vl

Vv

Čj

M

Hv

Tv

 Aj

 

5.C

Třídní učitelka: Mgr. Kopecká Jarmila

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Aj

Přír.

Tv

Čj

Út

Čj

M

Vl

 Vv

St

Čj

Aj

M

Čj

 Pč

Čt

Čj

M

Přír.

Aj

Čj

Čj

Info

Tv

Hv

 M

6.A

Třídní učitel: Mgr. Mareda Richard

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

M

Čj

Aj

Tv

 Ze

 Dě

Út

Čj

M

 Př

 Fy

 Hv

 VkO

St

M

Čj

Tv

Ze

 Aj

 Pč

Čt

Fy

M

Čj

 Dě

 Sh

Vv

Čj

Info

 Aj

 Rv

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Procházková Hana

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

Fy

Info

 Vv

 M

Út

Aj

Čj

 Ze

 Př

 M

 M

St

M

Fy

Čj

 Rv

 Tv

Čt

M

Ze

Aj

 Čj

 Hv

Čj

VkO

Aj

M

 Pč

 Tv

6.C

Třídní učitelka: Mgr. Bc. Malina Zora

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

M

Čj

Tv

 Dě

 Aj

Út

M

Fy

 Čj

 Ze

 Pč

 VkO

St

Čj

Aj

Tv

M

 Dě

 Hv

Čt

Čj

Sh

Ze

M

 Aj

 Př

Info

Čj

Fy

Vv

 Rv

7.A

Třídní učitelka: Bc. Stuartová Iva

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Šj

Tv

M

 Čj

 Aj

Út

M

Aj

 Dě

 Čj

 Fy

 Sh

St

Čj

Tv

Šj

M

 Ze

 Pč

Čt

Fy

Vv

 Aj

 Čj

Hv

M

Ze

 VkO

 Rv

 

7.B

Třídní učitelka: Mgr. Pelikanová Šárka

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Tv

Čj

M

 Pč

 Fy

Út

Ze

 Čj

 M

 VkO

 Aj

St

Nj

Tv

Hv

M

 Př

 Vv

Čt

Čj

Ze

M

 M

 Aj

Čj

Fy

Nj

Aj

 M

 Rv

7.C

Třídní učitelka: Mgr. Hluchá Zuzana

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

M

Aj

Fy

 Př

 Sh

Út

Čj

 Hv

 Pč

 M

 Ze

St

Vv

Čj

Nj

 M

 Tv

Čt

Ze

Čj

VkO

 Aj

 M

Aj

Nj

Fy

 Rv

 Tv

8.A

Třídní učitelka: Mgr. Chocholová Kateřina

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Info

M

Tv

Che

 Čj

VkO/Pč

Út

Aj

Čj

 Vv

Šj/Nj

Fy

St

M

Ze

 Čj

 Aj

Čt

Šj/Nj

M

Aj

Che

 Tv

 Hv

M

Čj

Ze

 Př

 Rv

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Šolcová Kateřina

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

M

Čj

Tv

Aj

 Rv

Vv

Út

Ze

M

 M

 Čj

 Šj

St

Che

VkO

Čj

 M

 Aj

Čt

Čj

Šj

M

 Tv

 Ze

M

Che

Aj

 Fy

 Hv

 

9.tř.

Třídní učitelka: Mgr. Malimánková Marie

0

7:10 – 7:55

1

8:00 – 8:45

2

8:55 – 9:40

3

10:00 – 10:45

4

10:55 – 11:40

5

11:50 – 12:35

6

12:45 – 13:30

7

13:40 – 14:25

8

14:35 – 15:20

Po

Čj

Ze

M

Aj/Nj

 Aj/Nj

Che/VkO

Út

Čj

Tv

 M/Pč

M/Inf

 Vv/M/Info

St

Čj

Fy

Aj/M

Sh/Aj

M/Nj

Čt

Che

Nj/Aj

M

Tv

 Vv/Aj/Pč

M

Čj

 Hv

 Fy