Rozšířená výuka matematiky

Zpráva pro zájemce o šestou třídu s  rozšířenou výukou  matematiky

Zařazovací písemná zkouška  se uskuteční  v pondělí      28.5. 2018 ve  14:30 hod.

 

Pro zařazení žáka do třídy s rozšířenou výukou matematiky dle „Vyhlášky č.48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, §9,odst.1., ředitel školy stanovil pro žáky 5.tříd a nově příchozí tyto podmínky:

  1. Bude otevřena jedna matematická třída o 24 žácích
  2. Zájemci v den zkoušky 28.5.2018 vyplní „Přihlášku žáka třídy s rozšířeným vyučováním matematiky“
  3. Zájemci o  6. třídu s rozšířenou výukou matematiky projdou písemnou zkouškou, jejíž výsledky určí zařazení do matematické třídy
  4. V případě rovnosti bodů přijímací zkoušky u jednotlivých uchazečů budou dalšími rozhodujícími kritérii :
    1. známka z matematiky v I. pololetí třídy
    2. průměrný prospěch v I. pololetí třídy
  5. Bez zkoušky budou přijati naši žáci, kteří ve školním roce 2017/18 získali v obvodním kole Matematické olympiády nebo Pythagoriády 12 a více bodů
  6. Na základě výsledků zkoušky přednostně budou zařazováni naši žáci a žáci ZŠ Trojská, pro kterou jsme na II.stupni spádovou školou. Zbývající místa budou obsazena nespádovými žáky dle dosažených výsledků

 

Seznam zařazených žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky bude zveřejněn na web školy a informační tabuli před školou pondělí 4.6.2018

 Informace o výsledcích žáků, kteří nebudou zařazeni do mat. třídy podá tel. ,e-mailem  (solcova@zssutka.cz) nebo osobně po tel. objednání p.uč.Šolcová